Çalgı Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

1973 yılında Konya’da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Konya’da tamamladı.

1997, S.Ü. Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nden derece ile mezun oldu.

1998-2011 yılları arasında S.Ü. İlahiyat Fakültesi, Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’nda öğretim elemanı olarak görev yaptı.

2010 yılında, S.Ü. Eğitim bilimleri Enstitüsünde, Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR danışmanlığında doktora eğitimini tamamladı.

1997-2010 yılları arasında yurtiçinde ve yurtdışında pek çok Uluslararası festival ve konser faaliyetine, sanat yönetmeni olarak ud, tanbur, ritim saz ve ses icrasıyla katıldı. (Amerika, Kanada, İngiltere, İskoçya, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Romanya, Yunanistan, Arjantin, Şili, Brezilya, Tunus, Pakistan, Bosna-Hersek, Makedonya) Ayrıca Prof Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR’ın sanat yönetmenliğinde yurtiçinde ve yurtdışında festivallere ve konser programlarına katıldı. (Güney Kore, Makedonya)

05.09.2011 tarihi itibariyle Gazi Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Çalgı Eğitimi Bölümü’ne (Ud) öğretim üyesi olarak atandı.

 

Akademik Web Sayfası için tıklayınız.