KANUNLAR

2547 Sayılı Kanun (Yükseköğretim Kanunu)

2914 Sayılı Kanun (Yükseköğretim Personel Kanunu)

657 Sayılı Kanun (Devlet Memurları Kanunu)

 

YÖNETMELİKLER

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

YÖNERGELER

Gazi Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi

Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

Gazi Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi