KANUNLAR 2547 Sayılı Kanun 2914 Sayılı Kanun 657 Sayılı Kanun YÖNETMELİKLER Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği YÖNERGELER Gazi Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi Gazi Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi adresine gitmek için tıklayın