Konservatuvarımızı yeni kazanan öğrenciler için zorunlu yabancı dil (İngilizce) derslerinden Muafiyet Sınavı 

12 Eylül 2017 tarihinde saat 10:00' da Konservatuvarımızda  yapılacaktır.