Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcra Heyeti'nin Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle,16 Nisan 2015 tarihlerinde verdiği Tasavvuf

Müziği Konseri, yoğun bir katılımla gerçekleşti.