2010 yılında kurulan Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Ses Eğitimi, Çalgı Eğitimi ve Müzikoloji olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

 

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında yapılan sınavlar sonucu Çalgı Eğitimi Bölümüne 15, Ses Eğitimi bölümüne 12, Müzikoloji Bölümüne 5 öğrenci alınarak Konservatuvarımızda lisans eğitimi başlatılmıştır.

 

Aynı dönemde, yüksek lisans ve doktora programları açılmış; yüksek lisansa 15, doktoraya 7 öğrenci alınarak lisansüstü öğretime de başlatılmış; Gazi üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı böylelikle Türkiye’de çok ihtiyaç duyulan ve yıllarca ihmal edilmiş bulunan Türk müziği alanında akademisyenler yetiştirme görevini de üstlenmiştir.

 

Halihazırda faaliyette bulunan Ankara’nın ilk Türk Müziği Devlet Konservatuvar olarak Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvar Türk Kültür Ve San’atı adına Çalgı Eğitimi, Ses Eğitimi, Müzikoloji bölümleri, yüksek lisans ve doktora programları ile bu yüksek  ideal  ve  hedefleri  gerçekleştirmek  için  yola  çıkmış  ve  bu  çok  önemli  misyonu üstlenmiş bulunmaktadır.

Bu  amaçlar  doğrultusunda;  

2012-2013  Eğitim-Öğretim  yılında  yapılan  sınavlar sonucunda  Çalgı  Eğitimi  Bölümüne  13,  Ses  Eğitimi  bölümüne  10,  Müzikoloji  Bölümüne  3 öğrenci alınarak Konservatuvarımızda lisans eğitimi başlatılmıştır.

 

Ayrıca 2012-2013  Eğitim-Öğretim  yılında  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  programları açılmış; 10 öğrenci Yüksek Lisans, 6 öğrenci de doktora yapmaya hak kazanmıştır.

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında yapılan sınavlar sonucunda Çalgı Eğitimi Bölümüne 10, Ses Eğitimi bölümüne 8, Müzikoloji Bölümüne 3, öğrenci alınmıştır.

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında yapılan sınavlar sonucu Çalgı Eğitimi Bölümüne 17, Ses Eğitimi bölümüne 19, Müzikoloji Bölümüne 7 öğrenci alınmıştır.

  Ayrıca 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 8 öğrenci Yüksek Lisans, 1 öğrenci de doktora yapmaya hak kazanmıştır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında yapılan sınavlar sonucu Çalgı Eğitimi Bölümüne 9, Ses Eğitimi bölümüne 8, Müzikoloji Bölümüne 3 öğrenci alınmıştır.

  Ayrıca 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında 11 öğrenci Yüksek Lisans, 4 öğrenci de doktora yapmaya hak kazanmıştır.

           2016 - 2017 öğretim yılı için yapılan sınavlar sonunda Çalgı Eğitimi Bölümüne 10 Ses Eğitimi Bölümüne 9, Müzikoloji Bölümüne 7 öğrenci alınmıştır. Bu öğrencilere ek olarak 667 sayılı KHK kapsamında 3 öğrenci Askeri okullardan Konservatuvarımız Çalgı Eğitimi Bölümüne kayıt yaptırmıştır.

  Ayrıca 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında  8öğrenci Yüksek Lisans, 6 öğrenci de doktora yapmaya hak kazanmıştır.

     2017-2018 Eğitim –Öğretim yılında yapılan sınavlar sonucunda Çalgı Eğitimi Bölümüne 10, Ses Eğitimi Bölümüne 18 Müzikoloji Bölümüne 10 öğrenci kayıt yaptırmıştır.

     Ayrıca 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılında 14 öğrenci Yüksek Lisans, 7 öğrenci de Doktora yapmaya hak kazanmıştır.

       Bu  amaçlar  doğrultusunda;   2012-2013   Eğitim-Öğretim   yılında   yapılan sınavlar sonucu Çalgı Eğitimi Bölümüne 13, Ses Eğitimi bölümüne 10, Müzikoloji Bölümüne 3 öğrenci alınarak