Akademisyen, ud sanatçısı, besteci. 1966 yılında Ankara’da doğdu. 1984 yılında Çankaya Lisesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl Gazi Üniversitesi Müzik Bölümünü kazandı. Burada Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası grup şefi Aycan Sancar ile dört yıl flüt çalıştı. Batı müziği eğitiminin yanı sıra Türk Müziği ve ud ile ilgilenmeye başladı. 1986 yılında ud virtüozu, besteci, mimar Cinuçen Tanrıkorur’un öğrencisi oldu. Tanrıkorur’un ud metodunu altı ay gibi kısa bir sürede bitiren ilk ve tek öğrencisi olarak Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte ilk resitalini verdi.

1988 yılında Selçuk Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde ud ve flüt çalgıları öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1993 yılında “Türk Saz Mûsikîsi’nde İcrâ - Nota Farklılığı” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, 2000 yılında “ Yorgo Bacanos’un Ud Taksîmleri” konulu çalışmasıyla da doktorasını tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora döneminde Prof. Mutlu Torun ile çalıştı.

1997 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent, 2009 yılında da Profesör ünvânını aldı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında: Ud, Türk Müziği Nazariyatı, Eser Tahlîli, Çalgı Öğretim Materyali Hazırlama ve Geliştirme, İcrâ Analizi ve Eleştiri, İleri İcrâ Yöntemleri derslerini vermektedir.

Türk müziği ve eğitimi üzerine, ulusal ve uluslararası bilimsel dergi ve yayın organlarında birçok makalesi yayınlandı. Ud Metodu, Ud Alıştırmaları, Yorgo Bacanos’un Ud Taksîmleri, Türk Müziği Çocuk Şarkıları, Türk Mûsikîsi Rehberi, Türk Mûsikîsi Üzerine Görüşler ( Analiz ve Yorumlar), Gülzâr-ı Mûsikî (Çeviren: Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar), Klâsik Türk Mûsikîsi Güftelerinde Osmanlıca Kelime ve Terkîbler, Bergüzâr-ı Çanakkale adlı dokuz kitabı bulunmaktadır.

Ulusal ve uluslar arası festival ve etkinliklere katıldı. Radyo ve televizyon programlarına davet edildi. Resitaller, konferanslar verdi. Workshop çalışmalarında bulundu. Bahreyn, Fas, İsveç, Suriye, Umman Sultanlığı, Kore, Kosova, Makedonya, Romanya, Çin, Portekiz, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan,  Türkmenistan, Azerbaycan, Belçika, Arnavutluk gibi ülkelerde Türkiye’yi temsil etti. Geniş bir Türk Müziği repertuarına sahip olan Gülçin YAHYA KAÇAR, resitallerinde değişik dönem ve bestecilere ait eserler icrâ etmektedir. Mozart’ın piyano konçertosunu senfoni orkestrası eşliğinde ud ile seslendiren ilk ud sanatçısı oldu.

1990 yılında Fransa’da,Dünya Müzikleri Koleksiyonu adı altında “Türk Müziği” cd ‘si yayınlandı. 2000 yılında Cinuçen Tanrıkorur Eserleri ve 2002 yılında Hayallerim olmak üzere üç solo CD si bulunmaktadır. 2013 yılında Buhûrizâde Mustafa Itrî, 2014 yılında Abdülkâdir-i Merâgi cd’lerinin Genel Sanat Yönetmenliğini ve ud icracılığını yaptı.

Kültür Bakanlığının 2005 yılında düzenlediği beste yarışmasında Muhayyer Sünbüle Karabatak Peşrevi ve Hisâr Medhâl eserleri ile iki ayrı üçüncülük, 2007 yılında Kahramanlık Türküleri Beste Yarışmasında da Duâ Tepe adlı türkü ile birinci mansiyon, 2015 yılında Kültür Bakanlığı’nın  Çanakkale’de Barış konulu Beste yarışmasında birinciliğe eşdeğer “Başarı Ödülü”  ödüllerini aldı. Halen 212 bestesi mevcuttur. Bergüzâr-ı Çanakkale, Hoca Ahmet Yesevî’den Hikmetler, Mehmet Âkif’e Vefâ gibi Türk kültür ve tarihinde iz bırakan konular üzerine besteleri bulunmaktadır. Temalı besteler üzerine bestecilik hayatına devam etmektedir. Ülkemizin kültür-sanat problemlerine dair çalışmaktadır.

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarını kurdu. Kurucu Müdür olarak altı yıl görev yaptı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurucu kadrosunda yer aldı. Ülkemizde Türk Müziği alanında Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılmasında öncü oldu. Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör adayı olarak 2. sırada yer aldı.

Başbakanlık Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu Üyesi, Hasan Hüsameddîn Uşşakî Araş. Merkezi Danışma Kurulu üyeliği, Kore Büyükelçiliği Kültür-Sanat danışmanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Korolararası Yönetim Kurulu Üyeliği ayrıca pek çok bilim ve sanat kurul üyeliği yapmıştır.

Emekli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Dr.İzzet Kaçar ile evli olup Emirhan Ahmet ve Mehmet Yektâ adlı iki evlâdı  vardır.

Halen Çalgı Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 27.03.2018

 

Akademik Web Sayfası için tıklayınız.