Çalgı Eğitimi Bölümü

1979 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2005 yılında tamamladı Türk mûsikîsine üniversite yıllarında ilgi duydu. Bu dönemde Fevzi DEMİRKOL’dan Türk mûsikîsi nazariyatı ve kanun dersleri alarak mûsikî eğitimine başladı. 2006-2009 yılları arasında akademisyen, ud sanatçısı ve besteci Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR ile üslûb ve tavır, Türk ve Batı mûsikîsinde solfej, dikte, form bilgisi, armoni konuları üzerinde çalıştı. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’ nde yüksek lisans eğitimine başladı. 2010 yılında Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR’ ın danışmanlığında hazırlayarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında aynı bölümde doktora eğitimine başladı. Halen Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

 

Akademik Web Sayfası için tıklayınız.