Çalgı Eğitimi Bölümü

 01.10.1978 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümünü kazandı. Öğrenimim süresince konservatuar hocaları; Hurşid Ungay, Bekir Sıdkı Sezgin, Nida Tüfekçi, Erol Sayan, Yrd. Doç. Çetin Körükçü, Yavuz Özüstün, Kamuran Erdoğru, Yrd. Doç. İhsan Özgen’den dersler aldı.

1995 yılında kazandığı aynı üniversitenin Çalgı Eğitim Yüksek Bölümü’nü 1999’da tamamladı.

2000 itibariyle Süleyman Demirel Üniversitesi Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezinde kadrolu öğretim elemanı olarak çalışmaya başladı.

2006 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün açtığı “Folklor ve Müzikoloji” Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans sınavını kazandı. 2008’de “ Türk Müziğinde Toplu İcra ve Yönetim” adlı tezi ile Yüksek Lisans programını tamamladı.

2011 yılı itibariyle Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuar’ında öğretim görevlisi olarak atanan Esen; akademik ve müzikal çalışmalarına burada devam etmektedir.

Akademik Web Sayfası için tıklayınız.