Müzikoloji Bölümü

2006 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünden mezun olan Barış Gürkan, 2010 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Duysal Tasarım Programında Yüksek Lisansını tamamladı. Yüksek lisans öğrenimi sürecinde Prof. Dr. Ahmet Yürür ile Yeni Müzik Kompozisyonu, Prof. Dr. Yetkin Özer ile kültürel müzikoloji ve müzik antropolojisi çalıştı. “Küba’da Afrika Kökenli Santeria Dini ve Bata Müziği Geleneği” başlıklı Yüksek Lisans Tezini Prof. Dr. Yetkin Özer danışmanlığında hazırladı. Doktora öğrenimine 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri bölümünde başladı. Profesyonel müzisyenlik ve kimlik bağlamında Orta Anadolu Abdalları üzerine hazırladığı doktora tezi çalışmasını Prof. Dr. Ayhan Erol danışmanlığında yürütmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi sürecinde aldığı eğitimle ilişkili olarak sosyoloji, sosyal psikoloji ve antropoloji alanlarına ilgi duymaktadır. Bu alandaki birikimini sistematik olarak inşa etmek amacıyla Anadolu Üniversitesi AÖF Sosyoloji Lisans programını tamamlamıştır.

 

Akademik Web Sayfası:  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bgurkan