Amblemin taşıdığı anlamlar;

  • Çerçeve Gazi Üniversitesinin rengi olan mavi renkdir.
  • İslâm tasavvurunda ve tasavvufî süsleme sanatlarında Lâle, Allah’ı (CC) remz eder. Bu konservatuvarın tevhid inancına işâret etmektedir.
  • Lâle içerisinde sol tarafta görülen “vav” harfi insanı temsil ekmektedir. Tevâzuyu işâret eder. Kulluk bilincini vurgulamaktadır. Vav harfi, ebced hesâbında 6 rakamına denktir, îmânın 6 şartını temsil etmektedir.  ve uluslararası bir simge olarak da kullanılmıştır.
  • Lâlenin  ortasında yer alan Vav, sol anahtarı şeklinde tasarlanarak müzikle bağlantısı kurulmuş müzikte uluslararası sembol olan bir sol anahtarı figüre edilmiş olarak yer almıştır.
  • Lâlenin sağ tarafında görülen mum alevi,  ilmi sembolize etmektedir.
  • Lâlenin rengi kırmızıdır. Kırmızı tasavvufta tecellî rengi olarak kabul edilir. (Tecellî tasavvuf terimi olarak “sâlikin kalbine doğan ledünnî bilgiler ve nurlar” demektir. (Sâlik, Allah’a giden yol üzere olan kişilere denir.   İlm-i ledün olarak bilinen ilim, Allah ile ilgili bilgi ve sırlara âit ilim demektir.)
  • Lâle figürü arkasında görülen dizek üzerindeki notalar, Itrî’nin Segâh makamındaki bayram tekbirinin çok kısa bir ifadesidir. Lâlenin solunda olan kısımda Tekbîr, sağında olan kısımda da Allah vurgusu yer almaktadır. Burada “Evvel Allah, Âhir Allah” denmektedir.  
  • Sol tarafta görülen Türk müziğine has bir işâret olarak 1 komalık bemol geleneğe ve geçmişe bağlılığı, sağ taraftaki diyez ise geleceğe açıklığı ve ufku ifâde etmektedir.