07.01.2017 tarihinde Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından Konya gezisi gerçekleştirilmiştir.