GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI İCRÂ HEYETİ’NİN VERDİĞİ

“ITRÎ ÖZEL KONSERİ” İLE ANKARA’DA “UNESCO ITRÎ YILI” AÇILIŞI YAPILDI

 

Vefatının 300. Yılı münasebetiyle UNESCO tarafından 2012 yılı kutlama programına alınan, Klâsik Türk Mûsikîsinin büyük bestekârı Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi’yi anma etkinlikleri çerçevesinde Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcrâ Heyeti 20 Mart 2012 Salı günü saat 19:30’da Mimar Kemalettin Salonu’nda ITRÎ ÖZEL KONSERİ’ni verdi.

Aralarında Bakanların, YÖK üyelerinin, Yüksek Yargı Mensublarının, Cumhurbaşkanlığı ve Kamu Kurum ve Kuruluşları üst düzey bürokratlarının bulunduğu kalabalık bir dinleyici topluluğu önünde verilen konser TRT kanalları (TRT AVAZ, TRT ANADOLU) tarafından canlı olarak yayınlandı.

Konservatuvar Kurucu Müdürü ve aynı zamanda İcrâ Heyetinin de sanat yönetmeni olan Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR’ın udu ile yaptığı Nevâ makamındaki giriş taksiminden sonra ITRÎ’nin (1640-1712) “Gülbûn-i ıyş mîdemet sâkî-i gül-’izâr kû?” isimli Nevâ Kâr’ı ile başlayan konser; ITRÎ’nin Isfahân Murabbâ Bestesi, Çağatay AZKUR’un seslendirdiği “Dil-i pür-ızdırâbım mevce-i seylâbdır sensiz” isimli Hisâr Aksak Semâîsi, Serda TÜRKER OTER’in seslendirdiği “Tûti-i mu’cize guyem ne desem sâf değil” isimli Segâh Yürük Semâîsi ile devam etti.

Videolar:

Konser, İcrâ Heyeti’nin eşliğinde ITRÎ’nin bütün İslâm âleminde ve dünyanın her tarafında bilinip söylenen kasidehân Ahmet ÇALIŞIR’ın okuduğu Segâh Tekbir ile güftesi büyük Türk şairi Nâbi’ye ait “Sakın terk-i edebden kûy-i mahbûb-i Hudâ’dır bu!” isimli kasideye müteakib güftesi Hz. Mevlâna’ya ait olan Segâh Mevlevi Âyini ile son buldu.
Büyük bir beğeniyle izlendiği gözlenen konser sonrası yapılan kokteylde davetlilere Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı için Gülbirlik firması tarafından özel olarak üretilmiş olan ITRÎ PARFÜMÜ dağıtıldı.

Videolar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraflar: