Konservatuvarımız tarafından Tanbûrî Cemil Bey anısına düzenlenen I. Ulusal Genç Sâzendeler Yetenek Yarışması 16 Kasım 2012 saat 18:00'da Gazi Üniversitesi Konser Salonunda yapılan final ile sonuçlanmıştır. Ödül kazanan ilk beş yarışmacının isimleri sırasıyla aşağıda verilmiştir.

  İsim Soyisim Sazı
Birincilik Ödülü Muhammed CEYLAN Ney
İkincilik Ödülü Kutay AZKUR Keman
Üçüncülük Ödülü İremnur YAŞAR Klâsik Kemençe
Mansiyon Ödülü Selim BOYACI Ud
Mansiyon Ödülü Özcan ÇETİK Çello

 

Fotoğraflar: