Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, T.C. Başbakanlık Tanıtma fonunun katkılarıyla “Çin’de Türk Yılı” münasebetiyle birçok etkinlik gerçekleştirdi.

 

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar ve beraberindeki heyet 14-23 Kasım tarihleri arasında Pekin ve Şangay şehirlerinde workshoplara  katılarak, konferans ve konserler verdi.

 

Heyet ilk olarak Pekin’de bulunan Çin Üniversitesi’nde workshoplara katılarak burada bulanan yetkililerle konservatuvarda yapılan ders etkinlikleri ve ders içerikleri ile ilgili olarak bilgi alış verişinde bulundu. Workshopların açılışında konuşan Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, ülkeler arasındaki dostluğun pekişmesinde en güçlü etmenlerin kültür ve sanat etkinliği olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yahya Kaçar, iki üniversite ve ülke arasındaki kültür ve sanat alanındaki ilişkilerin arttırılmasının önemli olduğunu belirtti.

19 Kasım’da heyet Çin Konservatuvarı Müzikoloji ve Müzik Teknolojileri Bölümü’nde de konferans ve sunumlar gerçekleştirdi. İlk konferansta Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, konuklara Türk musikisinin tarihsel arka planından bahsetti. Prof. Dr. Yahya Kaçar, Türk musikisinin oluşumunda rol oynayan kurumlara, askeri müzik, mehter ve teşkilatı, dini kurumlara, Mevlevî ve Bektaşî dergahları ve müziği, eğitim kurumlarına da vurgu yaparak Enderun Saray Okulu ve müzik eğitimi konusu hakkında önemli bilgiler verdi. Gülçin Yahya Kaçar, katılımcılara Osmanlı minyatürleri ve görseller eşliğinde Türk müziği çalgılarını tanıttı.

Ayrıca konferansta 17. yy bestekârlarından Veli Dede’ye ait Hicaz Hümayun makamında Peşrev, Gülçin Yahya Kaçar tarafından icra edildi.

 

 

Gülçin Yahya Kaçar’ın sunumundan sonra Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’ndan Öğr. Gör. Emir Değirmenli ise ses, ses fiziği ve teknolojinin bağlantıları konusunda açıklamalarda bulundu. Müzik aletlerindeki sesin nitelikli üretiminin sağlanmasındaki öneme vurgu yapan Emir Değirmenli, Türk müziği telli çalgılarının yapım aşamasını görsellerle birlikte anlattı.

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu, Türk müziği ve Çin müziğinin etkileşimi, her iki müziğin ortak noktaları, benzerlikleri, bu benzerlikler üzerine yapılan bibliyografik çalışmaları anlatarak müzikoloji açısından değerlendirmelerde bulundu.

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Heyeti Pekin’de akşam konser verdi.  Konsere, Pekin Müsteşarı Bengü Yiğitgüden, Pekin Kültür Müşaviri İlknur Yiğit, Tolga Uçak, Çin Üniversitesi dış ilişkiler müdürü, Çin Konservatuvarı müdürü, Çin Konservatuvar bölüm başkanları, öğretim üyeleri, lisans, lisansüstü öğrencileri katıldı.  Konsere, Türk vatandaşlarının yanı sıra Çinliler de yoğun ilgi gösterdi.

Konserde klasik Türk müziğinden şivenüma makamında takım, tasavvuf müziğinden rast makamında terkib, kaside, ud, ney, keman ile geçiş taksimleri, Serda Türkel Oter, Münevver İtil, Çağatay Azkur, Süleyman Özen tarafından değişik makamlarda solo icralar neo klasik eserler ve karcığar makamında İstanbul türküleri icra ettiler. Ayrıca, Çin Üniversitesi Konservatuvarı öğretim elemanları ve lisans üstü öğrencilerinden oluşan yedi kişilik bir sanatçı grubu da kendi geleneksel çalgıları ile konser sonunda topluluğumuza dahil olarak Türk müziği eserleri icra etti.

 

21 Kasım tarihinde konservatuvar heyeti Şangay Üniversitesi’ne geçerek burada iki üniversite arasında yapılabilecek projeler üzerine görüş alış verişinde bulundu. Şangay Üniversitesi’nde bulunan yetkililere Mevlana Projesi hakkında bilgi verilip, bu proje kapsamında ikili işbirliği yapılabileceği ifade edildi.

Şangay Üniversitesi Konservatuvarı öğretim elemanları ve öğrencilerine konuşan Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar şunları söyledi: “Türkler musikiyi çok seven bir millettir, hayatlarının her aşamasında musiki ile yaşamaktadırlar. Adeta Türk milleti musiki ile doğar, musiki ile yaşar ve musiki ile ölür. Çocuklarımız dünyaya gelir gelmez kulaklarına isimleri fısıldanır ve bir musiki okunur. Biz buna Ezan-ı Muhammediyye diyoruz. Daha sonra okula başladıklarında “Âmin Alayı” adı verilen bir tören yapılır ve bunda da bir musiki vardır. Düğünlerimizde ve eğlencelerimizde hep musiki vardır ve ölülerimiz musiki ile toprağa verilir. Yani iyi ve kötü günlerimizde hep musiki vardır.”

Konservatuvar Heyeti Şangay Üniversitesi’nde de bir konser vererek, dinleyicilere unutulmaz bir müzik dinletisi sundular. Gerçekleştirilen konsere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Faruk Şahin, Şube Müdürü Yıldız Berkkan, Şangay Başkonsolosu Deniz Eke, Şangay Üniversitesi rektör yardımcısı, Şangay Üniversitesi dış ilişkiler müdürü, Şangay Üniversitesi Konservatuvarı müdürü, Konservatuvar bölüm başkanları, öğretim üyeleri, lisans, lisansüstü öğrenciler ile çok sayıda konuk  katıldı.

 

Konser sonunda Şangay Üniversitesi rektör yardımcısı ile Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar karşılıklı olarak hediye takdiminde bulundu.

Gazi Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği