Yeni yönetmeliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.23871&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=