"BENAÎ’NİN MÛSİKÎ RİSÂLESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME"

Gamze KÖPRÜLÜ

Danışman : Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR

KASIM 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"KEVSERÎ MECMUASI'NDA YER ALAN BÜYÜK USÛLLERİN VE BU USÛLLERDE BESTELENMİŞ PEŞREVLERİN TRANSKRİPSİYONU"

Tolga OTER

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU

HAZİRAN 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"NUBAR TEKYAY'IN KEMAN TAKSİMLERİNİN TAHLÎLİ"

Murat GÜREL

Danışman: Doç. Dr. Mehmet GÖNÜL

NİSAN 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"TÜRK MÜZİĞİ'NDE 15. YY'da KULLANILAN MAKAMLARDAN OLUŞTURULAN SEYR-İ NATIK ÖRNEĞİNİN VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Tolga KARACA

Danışman: Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR

MART 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"TÜRK MUSİKİSİNDE HÂFIZ POST"

Mehmet SÖYLEMEZ

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Recep USLU

MART 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"KLARNET İCRÂCISI MUSTAFA ÇALAR'IN İCRALARININ TAHLÎLİ VE TÜRK MÜZİĞİ KLARNET EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA"

Selçuk ÖZTÜRK

Danışman: Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR

MART 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"BODLEİAN KÜTÜPHANESİ 127-128 NUMARALI TÜRK MUSİKİSİ GÜFTE MECMUASININ İNCELENMESİ"

Mehmet Nuri PARMAKSIZ

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Recep USLU

MART 2016