Türk Müziğinin aslî karakterini kavramış ve müzik kültürünü gereği gibi anlamış, müzik eserlerini Türk Müziğinin klasik üslubu ve genel tarzı çerçevesinde, kişisel üslupları ve yöresel tavırları da dikkate alarak makam, dizi ve seyir, ritm ve usul özelliklerine uygun olarak icra edebilen, yorum bilincine varmış, yorum kavramı yeterince gelişmiş olan ve eserlerin özünü kavrayabilen, yeterince genel kültür almış, Türk Müziği ve genel müzik eğitimini sindirmiş, Millî kültürünü koruyan ve genel müzik kültürü ile, Türk toplumunun sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunabilen geleneğine bağlı, geleceğe açık sanatçılar, eğitici-öğretici, uygulayıcı icracılar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DERSLERİ