Bu yıl ikincisi düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Berkman tarafından organize edilen “Dinletili Seminerler” Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ulvi Cemal Erkin Salonunda 4 Nisan 2018 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Seminerin ilk oturumunda Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Sevilay Çınar “Türk Halk Müziğinde Tasavvuf İçerikli Türler”, ikinci oturumda Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burçin Uçaner Çiftalöz “Geçmişten Günümüze Türklerde Müzik Terapi”, üçüncü oturumda Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Doç. Dr. Serda Türkel Oter “Klasik Türk Musikisi Sözlü Eserleri Nasıl Analiz Edilmeli?” son oturumda ise Dr. Kibele Kıvılcım Çiftçi “Türk Musikisi Besteciliğinde İcra ve Üslup Özelliklerinin Nota Yazımında Yansıtılması için Kullanılan Hız ve Nüans Terminolojisi: Çinuçen Tanrıkorur Örneği” konu başlıklarıyla sunumlarını yaptı. 

     Ardından Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri tarafından iki dinleti gerçekleştirildi. İlk dinletide Neveser Makamında Klasik Takım İcrası, solist olarak Doç. Dr. Serda Türkel Oter, klasik kemençede Öğr. Gör. Beste Esen Biçer, kanunda Dr. Kibele Kıvılcım Çiftçi, Dr. Tolga Uter udda yer aldı. İkinci dinletide yine klasik kemençede Öğr. Gör. Beste Esen Biçer, bağlamada Doç. Dr. Sevilay Çınar solist Doç. Dr. Serda Türkel Oter “Gine Dertli İniliyorsun”, “Seyreyle Güzel”, “Zahid Bizi Tan Eyleme”, “Bilmem Nideyim”, “Lokman Hekim Çalsa” adlı eserleri seslendirdi.

http://egazete.anadolu.edu.tr/kultur-sanat/36306/anadolu-universitesinde-turk-muzigi-konusuldu