Konservatuvar’ın “Kuruluş ve Açılış San’at Gecesi” münâsebetiyle Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Rıza AYHAN şu konuşmayı yapmıştır:

 

“Saygıdeğer Başkanım, Yargıtay Başsavcısı Vekîlim, Yargıtay Genel Kurul Başkanım, Yüksek Öğretim Kurulu’nun saygıdeğer üyeleri, aziz rektörüm, saygıdeğer konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, hem Konservatuvar’ımızın açılışına hem de san’at şölenine hepiniz hoş geldiniz efendim.

Müdîre Hanım Yahyâ Kemâl’den bıraktı. Yahyâ Kemâl ile Ziyâ GÖKALP’in güzel bir atışması aklıma geldi. Ma’lumunuz Yahyâ Kemâl, Osmanlı, Osmanlı düzeni, Osmanlı tarihini pek benimser, pek içselleştirirdi. Ziyâ GÖKALP de bunu biliyor, Yahyâ Kemâl’e demişti ki: (Konuşmanın tam metni için tıklayınız.)

 

 

 

 

Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nın “Kuruluş ve Açılış Sanat Gecesi” münasebetiyle, Konservatuvar Kurucu Müdürü Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR’ın açılış konuşması:

 

“Sayın ÖSYM Başkanım, YÖK Kurulu Üyeleri, Sayın Rektörümüz, Sayın Rektör Yardımcıları, çok muhterem misafirler, üniversitemizin değerli akademisyenleri, sevgili öğrenciler…

Türk Mûsikî, Orta Asya ozanlarımızdan beri insan gönlüne hitâb eden, ulvî duyguları, rabbânî aşkları dile getirerek terennüm eden, sözün ağırlıkta olduğu bir mûsikîdir. Mûsikîmizde bir güzellik, bir ahenk, bir düzen, bir intizam vardır. Hep güzeli aramış, güzelin peşinde koşmuştur. Sâdece mûsikî değil diğer san’atlarda hep güzeli aramaktadır. Çünkü san’atın icrâ edilmesindeki asıl gâye mutlak güzelliği yakalamaktır. Mutlak güzellik insanı ilâhî güzelliğe götürmektedir. Kâinatın en güzel varlığı olan insanın kendisi bir san’at eseri değil midir? (Konuşmanın tam metni için tıklayınız.)

 

 

 

 Konser Videoları:

Konser Fotoğrafları: