İSTENİLEN BELGELER:

  1. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)
  1. Adli Sicil Belgesi
  1. İkametgah
  1. 4 Adet Resim
  1. Öğrenime ilişkin diploma, öğrenci belgesi ve mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı sureti*  
    (Not:*Başvuru sırasında ilgili eğitim durumlarına ilişkin belgelerinin aslı yada onaylı sureti yerine E-devletten alınan belgeler ile başvuru yapanlar için geçerlidir).
  2.   Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.(*)
  3.  http://personel.gazi.edu.tr/posts/view/title/formlar-168239?siteUri=personel  (*)

       (Not:* Söz konusu form Elektronik ortamda doldurulacaktır daha sonra ilgili form çıktısı alınıp üzerine fotoğraf yapıştırılacaktır).

 

ÖNEMLİ NOT: 15 gün içerisinde başvuru yapmayan adayın yerine yedek aday başvuruya çağırılır.